Welkom op het VSBfonds Bursalen Netwerk!

Dit platform is voor iedereen die ooit met een VSBfonds Beurs naar het buitenland is geweest.
Je kunt hier netwerken met andere bursalen én iets terug doen voor VSBfonds en de Nederlandse samenleving. 

Het netwerk is opgericht omdat veel bursalen aan hebben gegeven dat ze graag contact met elkaar houden, willen netwerken en iets terug doen voor de samenleving. En vooral ook op de hoogte willen blijven van activiteiten van VSBfonds.

Daarnaast is het ook voor ons waardevol om contact met alle bursalen te houden. We willen graag weten waar iedereen is gebleven en hoe jij bezig bent met het vormgeven van jouw omgeving.

Om dit contact te stimuleren, te vergemakkelijken en om elkaar te kunnen helpen, staat dit VSBfonds Bursalen Netwerk tot jullie beschikking.